Tvättinstruktioner Flexibright

Handtvätt av VC 612 Flexibright

Reflexdekoren VC 612 Flexibright kan handtvättas med en ren borste/svamp + bilschampo. Dekoren skall därefter sköljas med rent vatten.

Maskintvätt av VC 612 Flexibright

Reflexdekoren klarar normal maskintvätt, var uppmärksam så att borstarna är rena.

Högtryckstvätt

VC 612 Flexibright kan högtryckstvättas.

Vid användning av maskintvätt/ högtryckstvätt följ nedanstående rekommendationer

  • Maximalt tryck – 1200 PSI / 80 bar
  • Maximal vatten- och rengöringstemperatur 60˚ C
  • 40˚-munstycke bör användas
  • Eftersträva alltid 90-graders vinkel med vattenstrålen mot ytan.
  • Håll vattenstrålen minst 60 cm från materialet.

Avfettningsmedel

Vid användning av rengöringsmedel/ avfettningsmedel använd en för fordon avsedd produkt, följ tillverkarens rekommendationer för spädning. Låt medlet verka 2-3 minuter och skölj alltid fordonet noggrant med rent vatten efter rengöring.

Långvarig exponering av alla typer av rengöringsmedel/ avfettningsmedel kan i vissa fall påverka dekor negativt. Tvätta och skölj noga så fort smutsen är upplöst. Tänk på att lång exponeringstid och solvärme kan förstärka rengöringsmedlens/ avfettningsmedlens negativa påverkan.

Lösningsmedel

Viktigt! Använd inte lösningsmedel för att rengöra folien eftersom det kan skada produkten. Om bilschampo eller rengöringsmedel inte rengör VC 612 Flexibright tillräckligt så kan den försiktigt gnuggas med en trasa som är fuktad med isopropyl-alkohol.

Allmänt

Orafol rekommenderar inte enskilda rengöringsmedel/ avfettningsmedel.
Det ankommer på användaren att själv värdera lämpligheten av den valda rengöringsprocessen.