Monteringstips

Här finner du instruktioner och monteringstips för att underlätta och ge ett korrekt montage av dekor-reservdelar.

Samtliga dekor-bitar från Polisdekor.se levereras med appliceringstape monterad på ovansidan av dekalen där även artikelnumret finns (läses rättvänd vid montering). Denna skall sitta kvar under hela montaget (såvida ingen annan instruktion finns på tapen). Appliceringstapen är till för att underlätta montaget och skydda ytan tills biten är monterad.

Demontering gammal dekor

 1. Värm upp den gamla dekorbiten till ca 40 grader med en varmluftspistol/hotsteam, låt svalna ca 10 sekunder.
 2. Dra försiktigt i dekorbiten och se efter så att så mycket som möjligt av häftämnet följer med.
 3. Överblivet häftämnet tas lättast bort genom att ”dabba” med en annan dekorbit mot häftämnesresterna, ev i kombination med ytterligare värme.
 4. Ev överblivet häftämne tvättas lättast bort med Adhesive Remover.
 5. Tvätta rent ytan med Surface Cleaner.

Montering ny dekor

 1. Tvätta ytan där dekoren ska monteras grundligt med Surface Cleaner (använd inte T-röd eller liknande rengöringsvätskor då dessa inte ger ett fullgott resultat)
 2. Placera ut dekorbiten med hjälp av magneter alternativt maskeringstape
 3. Klipp bort bakpappret på ca halva dekor-biten (rör inte häftämnet med fingrarna)
 4. Skrapa med monteringsskrapa från mitten och ut, undvik att få luftbubblor
 5. Lyft den bit som fortfarande har bakpapper kvar och avlägsna detta
 6. Montera ditt återstående bit av dekorbiten
 7. Materialet har ett s.k. ”tryck-känsligt” häftämne vilket innebär att hela dekor-biten skall skrapas med hårt tryck för att ”aktivera” häftämnet. Var särskilt noga med att skrapa samtliga kanter en extra gång. Använd gärna en gummiroller. Full häftförmåga uppnås efter ca 24 h i rumstemperatur.
 8. Avlägsna appliceringstapen som är monterad på ovansidan av på materialet
 9. Om ni har fått någon luftbubbla vid monteringen, punktera den snett underifrån med en punkteringspenna och skrapa ut luften