Dataskyddspolicy

Vi på Dekorcenter Svenska AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Policyn avser:
Dekorcenter Svenska AB
Industrigatan 23
312 34 Laholm
Orgnr: 556736-7270

Dataskyddsansvarig: Agneta Ottosson

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta henne på info@dekorcenter.se.

Bakgrund

För att kunna erbjuda dig våra produkter behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
Vår hemsida används primärt som en informations- och marknadsföringskanal mot nya och befintliga kunder.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

  • Vad är en personuppgift
  • Vilken information vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen ifråga
  • Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information

Vad är en personuppgift

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t ex namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de

De personuppgifter vi samlar in är de uppgifter som du lämnar till oss via kontaktformulär, email eller telefon. All insamling och behandling av personuppgifter använder vi till att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt till kommunikationen med dig.

Lagring & Hantering

Dekorcenter Svenska AB hanterar personuppgifter på egna servrar. Hemsidan är producerad av webbyrån 035 Media Group AB.
Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Vi gör löpande gallringar i våra system för att ta bort gamla personuppgifter som inte längre är aktuella. (Se avsnitt nedan om Informationssäkerhet)

Informationssäkerhet

Vi strävar efter att lagra dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och system.

Vi gör en årlig granskning av våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. Vi gallrar årligen även ur gamla personuppgifter som inte längre är aktuella.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter mejla oss på: info@dekorcenter.se.
Rätt att få tillgång till din data:
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Dekorcenter Svenska AB har om dig och verifiera denna information.
Rätt till rättelse:
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”):
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av informationen. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker webbplatser.
Cookies hjälper våra digitala plattformar att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. språk, teckenstorlek och andra inställningar). Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora vissa användbara funktioner t.ex. anpassning av den digitala plattformen.

Övriga frågor

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter mejla oss på: info@dekorcenter.se.